Без проектування електричної мережі не обходиться ні створення нової, ні реконструкція чи кап. ремонт вже діючої системи електроустановок, які перебувають у складі електромережі.

З урахуванням того, що даний вид робіт виконується в суворій відповідності з регламентованими нормами, пріоритетною метою проекту буде розробка пропозиції, яке буде:

  1. виконувати обумовлені завдання, відповідаючи нормативам;
  2. обгрунтованим в технічному і економічному плані;
  3. забезпечувати стабільне електропостачання та якісний розподіл струму.

Основні моменти в проектуванні електромереж:

  1. Вивчення та аналіз значущих умов і факторів. Які особливості має сам об’єкт, клімат, наявні електроустановки та інші параметри.
  2. Визначення оптимальної структури електромережі. Інакше кажучи, створюється набір електричних схем, де позначаються всі складові елементи, в тому числі електролінії, а також обладнання та об’єкти.
  3. Встановлення необхідних компонентів електромережі, їх властивостей, нюансів, що стосуються розміщення і розташування, можливості залучення діючих об’єктів або потреби в зведенні нових, варіантів монтажу (прокладки) обладнання і кабелів.
  4. Вивчення питань щодо техніко-економічного обгрунтування і розвитку електромережі.

Розробка проекту внутрішніх електричних мереж є найбільш простим процесом – щодо створення проекту зовнішніх мереж. У другому випадку зазвичай виконується проектування електромереж поетапно, а в деяких ситуаціях виникає необхідність розбивати процес не тільки поетапно, але і окремо взяті завдання локального характеру.

Це пояснюється множинністю об’єктів і обладнання, що входить до складу електромережі, необхідністю врахування природних та інших зовнішніх факторів, а також часто зустрічається необхідністю підготовки окремо взятих проектів для зведення об’єктів інфраструктури і відносно автономних ділянок електромережі.